Kompanija MIGROS d.o.o. Petrovaradin osnovana je 1993. godine.

Delatnost preduzeća čine distribucija, servisiranje i održavanje vijčanih kompresora, duvaljki sa obrtnim klipovima i opreme za tretman komprimovanog vazduha, kao i opreme za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Sarađujemo sa renomiranim evropskim proizvođačima vijčanih kompresora, duvaljki i prateće opreme.

Kompanija MIGROS d.o.o. je ovlašćeni distributer i serviser kompanija AERZENER Maschinenfabrik GmbH Nemačka, RENNER Kompressoren GmbH Nemačka i HAFI Project & Technology GmbH Austrija.

U našem prodajnom programu su vijčani kompresori za vazduh, bezuljni vijčani kompresori, duvaljke, sušači komprimovanog vazduha (adsorbcioni i frižiderski), filtracija komprimovanog vazduha, odvajači kondenzata iz sistema komprimovanog vazduha, odvajači – separatori ulje/voda iz kondenzata – sve prema ISO 8573-1, čileri za industrijsko hlađenje i oprema za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Posedujemo vlastitu servisnu mrežu i poslujemo na području Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Više od 25 godina uspešno poslujemo sa javnim komunalnim preduzećima, cementnom industrijom, rafinerijama, petrohemijom, prehrambenom industrijom u oblastima komprimovanog vazduha i pneumatskog transporta.
Klijentima pružamo stručnu pomoć pri svim rešenjima u oblasti proizvodnje, tretmana i distribucije komprimovanog vazduha i pneumatskog transporta svih praškastih materijala, kao i kod optimizacije unosa kiseonika kod bioloških postrojenja tretmana otpadnih voda (PPOV).

Kompanija MIGROS poštuje međunarodne standarde kvaliteta i nosilac je ISO 9001 sertifikata.

Posedujemo sertifikat međunarodne akreditovane sertifikacione kuće G-CERTI za standard ISO 9001:2015. Sertifikat ISO 9001:2015 označava da je firma svoje poslovanje uskladila sa zahtevima standarda i dobrom tržišnom praksom koja je usmerena na poboljšanje kvaliteta proizvoda, usluga i zadovoljstva kupaca.

Zahtevi kupaca predstavljaju apsolutni prioritet za nas, a naš cilj je da u najkraćem roku ponudimo najbolje i najekonomičnije rešenje za potrebe naših klijenata.
Uspešno kontinuirano poslovanje kroz proteklih 25 godina postigli smo zadovoljstvom postojećih klijenata i stalnim širenjem mreže novih klijenata.
Sertifikat ISO 9001 je još jedna u nizu potvrda našim kupcima da smo siguran isporučilac proizvoda i usluga.