Komplet postrojenja PPOV – tehnologija BIOCOS do 300 ES za hotele i sportske objekte u zonama nacionalnih parkova, za područja izvan urbane kanalizacione mreže

Komplet aeraciona oprema za konvencionalna, SBR i BIOCOS postrojenja PPOV:
– Aeracione duvaljke AERZENER
– Upravljački ormani – inkl. FU i software
– Aeracioni paneli: pločasti, tanjirasti, cevni
– Komplet PVC cevovodi, fitinzi, oprema
– Montaža, puštanje u pogon i održavanje