VIJČANI KOMPRESORI SA ULJNIM UBRIZGAVANJEM RENNER – SERIJA RS
– Kapacitet: 0,34 do 50,94 m3/min
– Snaga motora: 3,0 do 315 kW
– Nazivni pritisak: 7,5 – 10 – 13 – 15 bar(ü)
– Ostatak ulja: 1 – 3 mg/m3

Primena: Instrumentalni komprimovani vazduh

VIJČANI KOMPRESORI SA ULJNIM UBRIZGAVANJEM RENNER – SERIJA RSK
integrisani sa frižiderskom sušnicom +3°C
– Kapacitet: do 6,36 m3/min
– Snaga motora: 3,0 do 37 kW
– Nazivni pritisak: 7,5 – 10 – 13 – 15 bar(ü)
– Ostatak ulja: 1 – 3 mg/m3

Primena: Instrumentalni komprimovani vazduh

VIJČANI KOMPRESORI SA ULJNIM UBRIZGAVANJEM RENNER – SERIJA RSD
integrisani sa resiverom do 500 ltr.
– Kapacitet: do 2,24 m3/min
– Snaga motora: 3,0 do 15 kW
– Nazivni pritisak: 7,5 – 10 – 13 – 15 bar(ü)
– Ostatak ulja: 1 – 3 mg/m3

Primena: Instrumentalni komprimovani vazduh

VIJČANI KOMPRESORI SA ULJNIM UBRIZGAVANJEM RENNER – SERIJA RSDK
integrisani sa resiverom do 500 ltr. i sa frižiderskom sušnicom +3°C
– Kapacitet: do 2,24 m3/min
– Snaga motora: 3,0 do 15 kW
– Nazivni pritisak: 7,5 – 10 – 13 – 15 bar(ü)
– Ostatak ulja: 1 – 3 mg/m3

Primena: Instrumentalni komprimovani vazduh

VIJČANI KOMPRESORI SA ULJNIM UBRIZGAVANJEM RENNER – SERIJA RSF
integrisani sa frekventnim regulatorom (FU):
– Kapacitet: do 56,10 m3/min
– Snaga motora: 5,5 do 315 kW
– Nazivni pritisak: 6 – 8 – 10 – 13 – 15 bar(ü)
– Ostatak ulja: 1 – 3 mg/m3

Primena: Instrumentalni komprimovani vazduh

VIJČANI KOMPRESORI SA ULJNIM UBRIZGAVANJEM RENNER – SERIJA RSKF
integrisani sa frižiderskom sušnicom +3°C i sa frekventnim regulatorom (FU):
– Kapacitet: do 6,96 m3/min
– Snaga motora: 5,5 do 37 kW
– Nazivni pritisak: 6 – 8 – 10 bar(ü)
– Ostatak ulja: 1 – 3 mg/m3

Primena: Instrumentalni komprimovani vazduh