REZERVOARI ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH – VERTIKALNI/HORIZONTALNI – POCINKOVANI
– Zapremina: 90 do 10.000 litara
– Nazivni pritisak: 11 do 16 bar
– Inkl. Armatura, TÜV Dokumentacija

Primena: Instrumentalni komprimovani vazduh