Obezbeđujemo originalne rezervne delove za opremu iz našeg prodajnog programa.

Dugoročna pouzdanost i sigurnost osigurava se samo sa originalnim rezervnim delovima. Originalni rezervni delovi po kvalitetu u potpunosti odgovaraju delovima koji su ugrađeni tokom proizvodnje opreme i koji su proizvedeni u skladu sa standardima proizvođača.

U našoj servisnoj mreži ćete naći originalne rezervne delove koji su testirani i provereni i koji omogućavaju vašoj opremi adekvatno održavanje tokom vremena zadržavajući najbolje performanse u pogledu sigurnosti i ekonomičnosti.

Korišćenje delova koji nisu originalni može dovesti do skupih kvarova i gubitka garancije i to je osnovni razlog zbog kojeg kompanija MIGROS insistira na korišćenju originalnih delova.

Naši partneri uvek mogu računati na pouzdanu i brzu isporuku originalnih zamenskih delova.