Kompanija MIGROS d.o.o. je ovlašćeni serviser kompanija AERZENER Maschinenfabrik GmbH Nemačka, RENNER Kompressoren GmbH Nemačka i HAFI Project & Technology GmbH Austrija.

Servisna mreža i usluge dostupne su korisnicima 24h, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje.

Naš servis čini tim stručno obrazovanih ljudi, koji poseduju dugogodišnje iskustvo i garant su visokog kvaliteta usluga.

Ugrađujemo samo originalne rezervne delove i potrošni materijal, produžavajući radni vek kompresora i smanjujemo mogućnost nastanka kvarova na minimum.

Pouzdana isporuka komprimovanog vazduha u vašoj kompaniji obezbeđuje se redovnim održavanjem i servisiranjem opreme u servisnim intervalima propisanim od strane proizvođača opreme.
Sa klijentima ugovaramo servisne usluge kao preventivne i izlazimo na teren zbog hitnih ili havarijskih intervencija.

Nesmetan rad kompresora je od vitalnog značaja za proizvodni proces svake kompanije, tako da je preventivno održavanje opreme veoma bitno za minimiziranje troškova poslovanja, kao i za sprečavanje potencijalnih ispada i zastoja u procesu proizvodnje.

Naša servisna usluga je efikasna i brza, kada je potrebna direktna podrška na licu mesta ili kada su potrebni saveti koji dovode do brzog rešenja problema.